Hiện vật bảo tàng

Gùi củi của dân tộc M'Nông

46

Gùi có dáng hình chuông ngược miệng loe, thân cong xiên thuôn về đáy; Vành miệng là hai thanh tre mỏng ép hai bên vành, bên trên là thanh tre nhỏ giữ không cho mép nan gùi lộ ra, vành miệng gùi được buộc (nứt) bằng dây mây; Gùi được đan kín ở phần đáy và miệng, chạy ô tổ ong ở thân gùi, trên thân gùi gắn một miếng nhựa; đế gùi là thanh tre mỏng được uốn như hình bông hoa bốn cánh, trên có khoan lỗ để gắn vào gùi, đáy gùi gắn hai thanh tre cật đan chéo hình chữ X; đây đeo (quai) bằng mây thông nhau qua đế; màu nâu đen