Hiện vật bảo tàng

Choé rượu cần của dân tộc Ê đê

26

Chóe dạng hình bầu dục, miệng loe, vành miệng cong (không phủ men) tạo gờ, cổ cao cong ra ngoài, vai nở, thân cong xiên về đáy, trôn đấy lõm không phủ men; chóe được phủ men màu da lươn có hiện tượng lốm đồm, trong lòng không phủ men. Vai chóe gắn 5 tai hình đầu con nghê., màu nâu vàng