Hiện vật bảo tàng

Dây đeo cổ của dân tộc M'Nông

30

Dây được xâu từ các hạt cườm nhỏ màu vàng kết làm hai xoắn vào nhau, khi đeo vào cổ, tùy kích thước và sở thích của người đeo, dây được quấn thành nhiều vòng