Hiện vật bảo tàng

Choé rượu cần của dân tộc Ê đê

31

Chóe có dáng quả trám, thành miệng xiên, vành miệng phẳng, thân xiên phình to ở giữa xiên thu về đáy, đáy bằng, trôn đáy lõm không phủ men; chóe được phủ men màu nâu bên ngoài, trong lòng không phủ men. Trên thân có một vết dích chồng lò hình bầu dục rộng 4.5cm và nhiều vết nổ menơ màu nâu