Hiện vật bảo tàng

Chày của dân tộc Ê đê

27

Chày là cây gỗ hình trụ tròn, được đẽo gọt thô (vẫn còn dáng cong quẹo của cây), đầu giã được tiện tròn, to hơn phần còn lại; màu nâu đen