Hiện vật bảo tàng

YĂNG PLAY N’HAO

49

Của hồi môn của gia đình vợ khi ông Điểu Xiêng cưới vợ, dùng ủ rượu cần đãi khách quý, góp rượu trong các lễ hội của bon.... Hình khối bầu dục, vành miệng loe, thành miệng xiên, thân cong thuôn về đáy, đáy lõm không phủ men; màu nâu