Hiện vật bảo tàng

Choé rượu cần của dân tộc M'Nông

33

Hình quả trám, vành miệng bo tròn, thành miệng xiên, vai xiên, thân xiên về đáy, đáy lõm không phủ men; màu nâu