Hiện vật bảo tàng

Bình bông

29

Vật dụng dùng để cắm hoa trên bàn thờ gia tiên. Bình bông có dáng trụ tròn, miệng loe, cổ thắt, thân phình rộng, để choải; màu nâu ánh đồng.