Hiện vật bảo tàng

Lọ

70

Dùng đựng thuốc tiếp tế cho căn cứ cách mạng tại địa phương. Hình hôp chữ nhật đứng, các góc bo tròn, đáy lõm; phần miệng giật cấp tạo miệng có răng để đống nắp, nắp tròn; màu đen.