Hiện vật bảo tàng

Nón biệt động quân

31

Quân đội Mỹ và VNCH trang bị cho lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt trong chiến tranh Việt Nam (1954 – 1975). Hình khối bán nguyệt, mặt trước có gắn huy hiệu, xung quanh miệng viền đen; màu đỏ đậm