Hiện vật bảo tàng

Khăn Piêu của dân tộc Thái

52

Khăn có dáng hình chữ nhật, nền màu đen, 2 đầu băng hoa văn hình học bằng chỉ màu trắng, hồng, xanh, tím