Hiện vật bảo tàng

Mô hình Súng Pháo ĐKZ 75MM K56

45

Xưởng OX1 – Cục kỹ thuật – Quân khu 7, TP Hồ Chí Minh bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Đắk Nông. Hàng viện trợ của Trung Quốc được quân đội nhân dân Việt Nam trang bị cho Binh chủng Pháo binh trong những kháng chiến chống Mỹ đến nay. Súng có dáng hình trụ tròn, được đặt trên giá đỡ có bánh xe; Màu đen.