Hiện vật bảo tàng

Đạn K54

29

Ban Kinh tài tỉnh Quảng Đức cấp, sử dụng từ năm 1964 - 1975. Hình hộp chữ nhật bằng giấy bìa bên trong đựng 12 viên đạn hình trụ tròn; viên đạn gồm hai phần đầu và thân; đàu đạn hình bán nguyệt, thân hình ống, đế xoè rộng, có nút điểm hoả; màu vàng đồng.