Hiện vật bảo tàng

Nồi đồng của dân tộc Thái

26

Nồi tròn, vành miệng loe, thành miệng cong, thân xiên nở dần xuống đáy, đáy lồi; Miệng để trơn, thân có bốn đường vân tròn chạy xung quanh bên dưới trang trí bốn cụm chấm tròn nổi hình mặt trời; trên thân cò gờ nổi chia nồi làm hai phần bằng nhau; màu xám đen