Hiện vật bảo tàng

TRỐNG (Tiếng Nùng gọi là Troong Tao)

26

Nhạc cụ thuộc bộ gõ, thường dùng trong các lễ hội, tang ma,…kết hợp với các loại nhạc cụ khác để tạo thành một dàn nhạc gõ của người Nùng. Có hình tròn, thân cong phình, hai mặt được làm bằng da trâu, phần tang trống được làm các thanh gỗ ghép lại; màu nâu.