Hiện vật bảo tàng

Trống của dân tộc M’Nông

29

Trống gồm hai phần: phần tang và phần mặt trống; tang trống được chế tác từ một khúc cây gỗ lớn, được khoét rỗng, trên tang có lỗ vuông nhỏ; Mặt trống được làm từ da trâu; màu nâu xám