Nghệ nhân

Nghệ Nhân ĐN

2196
templatemo easy profile

Nghệ Nhân ĐN

Nghệ nhân ưu tú

Thông tin


Năm sinh 12/08/1955
Dân tộc Mường
Địa chỉ
Di sản nắm giữ
Danh hiệu Nghệ nhân ưu tú
Năm bắt đầu thực hành 1996
Năm phong tặng danh hiệu 2015

Khen thưởng


khen thưởng

Quá trình học tập


Bắt đầu: 1996

Quá trình học tập

Học trò


Tri thức kỹ năng


tri thức