Nghệ nhân

Nghệ nhân thổ cẩm

2060
templatemo easy profile

Nghệ nhân thổ cẩm

Nghệ nhân nhân dân

Thông tin


Năm sinh 12/08/1955
Dân tộc Kinh
Địa chỉ
Di sản nắm giữ
Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân
Năm bắt đầu thực hành 0
Năm phong tặng danh hiệu 0

Khen thưởng


Khen thưởng

Quá trình học tập


Bắt đầu: 0

Quá trình học tại ĐN

Học trò


  • Học trò -

Tri thức kỹ năng


Kỹ năng dệt thổ cẩm